Product Details < Terug

Veinofytol Maagsapresist Tabl 42x50mg

Prijs: 13.90 € Inbegrepen 6% BTW
Voeg Toe
CNK 4122214   |   Merken: Tilman
Gelieve uw behandelende arts te contacteren indien bijwerkingen optreden.

Veinofytol is een kruidengeneesmiddel dat paardekastanje droogextract bevat. Veinofytol wordt bij volwassenen gebruikt bij de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie, die gekenmerkt wordt door gezwollen benen, spataders, een gevoel van zwaarte, pijn, vermoeidheid, jeuk, spanning en krampen in de kuiten.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

- U moet een arts raadplegen bij ontsteking van de huid, tromboflebitis, onderhuidse verharding, acute pijn, zweren, plotse zwelling van één of beide ledematen, hart- of nierinsufficiëntie.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar :

Veinofytol is niet aangewezen voor kinderen en jongeren onder 18 jaar, tenzij op medisch advies.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in ?

Neemt u naast Veinofytol nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken ? Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn,wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er zijn onvoldoende gegevens bekend om mogelijke nadelige effecten tijdens de zwangerschap of borstvoeding uit te sluiten. Het gebruik van dit geneesmiddel wordt tijdens deze periodes afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Er zijn geen onderzoeken verricht met betrekking tot de effecten van het middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 1 tablet 2 maal per dag. De tabletten moeten in hun geheel, zonder te kauwen, met een glas water worden ingenomen. Er zijn minstens 4 weken behandeling nodig voordat u enig gunstig effect waarneemt. Bij langdurig gebruik moet de behandeling periodiek worden geëvalueerd door een arts.

Welke stoffen zitten er in dit middel ?

De werkzame stof in dit middel is paardekastanje droogextract. Iedere tablet bevat 192 mg - 258 mg droogextract van Aesculus hippocastanum L., semen (paardekastanje) wat overeenkomt met een hoeveelheid van 50 mg triterpeenglycosiden, uitgedrukt in anhydrisch aescine. Extractie solvent: Ethanol 50% V/V.

De andere stoffen in dit middel zijn :

- Kern van de tablet: maltodextrine, microkristallijne cellulose, calciumwaterstoffosfaat, gepregelatineerd zetmeel, talk, colloïdaal anhydrisch silicium, magnesiumstearaat.

- Filmomhulling:

methacrylzuur co-polymeer, talk, triethylcitraat, titaniumdioxide (E171), allura rood AC (E129), natriumbicarbonaat, natriumlaurylsulfaat.

- Hulpstoffen in het extract:

maltodextrine, colloïdaal anhydrisch silicium.

Remgeld Verzekerde: € 13.9
Remgeld WIGW: € 13.9